Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for styly funkční provides 227 hits
51

The Language of Byzantine Learned Literature

Ed. Hinterberger, Martin Turnhout 2014
52

Funkční styly v angličtině a češtině. 2. uprav. vyd

Knittlová, Dagmar Olomouc 1990
53

O valor estilístico do artigo em linguagem jornalística

Svobodová, Iva, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 36, č. L 27, 2006, s. 69-81
54

Dynamika významového sjednocení díla a spojitost textu

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 15-25
55

Nespisovnost na stránkách denního tisku

Minářová, Eva, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 201-203.
56

Pojetí stylu u pražských strukturalistů

Jelínek, Milan, in: Česká literatura, 40, č. 2-3, 1992, s. 209-216
57

Charakteristika stylu učebních textů

Jelínek, Milan, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 54-65.
58

Předmluva

Hoffmannová, Jana, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 7-9
59

Reklama jako funkční styl?

Šebesta, Karel, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 3-4, 1998, s. 193-197
60

K zdrojům vývojové dynamiky v současné spisovné češtině

Kraus, Jiří, in: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 46], Praha, FF UK 2003, s. 81-89