Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for styly funkční provides 227 hits
1

Hledání stylu v (o)polské Stylistyce

Hoffmannová, Jana, in: Česká literatura, 43, č. 4, 1995, s. 407-414
2

Rétorický styl dnes

Lotko, Edvard, in: Rozwarstwienie stylistyczne języków słowiańskich : Style funkcjonalne i stylizacje literackie. 2. międzynarodowa konferencja naukowa Katowice-Bytków, 24-25.05.1996, Opole, Wydzial Fil. Uniw. Śląskiego 1996, s. 69-75
3

Funkční stylistika očima sovětské autorky [M. N. Kožinové]

Kraus, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 33, č. 4, 1972, s. 335-338
4

Pochybnosti o funkčních stylech?

Chloupek, Jan, in: Jazykovědné aktuality, 30, č. 3-4, 1993, s. 100
5

Funkční styly polštiny ve 20. století

Gajda, Stanisław, in: Studia Slavica 6 : Slavistika osudem i volbou (k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), Ostrava, OU ; 2002, s. 69-75.
6

Mít dobrý sloh

Staněk, Vladimír, in: Čeština našich dní, Úvaly, Jinan ; 1996, s. 120-139
7Hausenblas, Karel, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 51-67
8

Stručná charakteristika stylu a stylistiky

Hausenblas, Karel, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 233-243
9

O stylistice

Kraus, Jiří, in: Praktické kapitoly ze spisovné češtiny, Praha, 1987, s. 93-99
10

K sociolingvistickým prvkům ve funkční stylistice

Kraus, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 32, č. 3, 1971, s. 271-278