Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for styly funkční provides 227 hits
21

Text a štýl. K problematike literárnej komunikácie

Miko, František Bratislava 1970
22

Štylistická príznakovosť pomlčkových signálov v angličtine

Šulajterová, Alena Banská Bystrica 2004
23

Differenciation fonctionelle des langues de spécialité

Kacprzak, Alicja, in: Opera Romanica 5 : Langue et société. Dynamique des usages. Actes du XXVIIe colloque international de linguistique fonctionnelle, České Budějovice, JU ; 2004, s. 158-164
24Chloupek, Jan, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 68-91
25

Koncepce stylu a předmět stylistiky

Chloupek, Jan, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 249-251
26

Protiklady stylu

Kraus, Jiří, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 258-263
27

Kontakty a vzájemné inspirace ve stylistice

Čechová, Marie, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 31-38
28

O chybách a "chybách"slohových prací

Vondráček, Miloslav, in: Psaní jako sebevyjádření, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1998, s. 5-30
29

Typy stylových norem dnešní češtiny

Krčmová, Marie, in: Přednášky z 26. běhu LŠSS [PřednBLŠSS], Brno, MU ; 1993, s. 23-26
30

Typy stylových norem dnešní češtiny

Krčmová, Marie, in: Přednášky a besedy z 27. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 27], Brno, MU ; 1994, s. 5-8