Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for styly funkční provides 227 hits
11

Metody stylistyki funkcjonalnej

Čechová, Marie, in: Poradnik językowy, č. 3-4, 1991, s. 71-75
12

Žánre vecnej literatúry

Mistrík, Jozef Bratislava 1975
13

Vývoj české funkční stylistiky

Čechová, Marie, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 76-81.
14Chloupek, Jan, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 112-126
15

Funkční styly z komunikačního aspektu

Chloupek, Jan, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 7-9
16

Sociolingvističeskije aspekty izučenija stilej obščestvennoj komunikacii

Kraus, Jiří, in: Naučno-techničeskaja revoljucija i funkcionirovanije jazykov mira, Moskva, 1974, s. 46-47
17

K stylu soudobé české reklamy

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 48, č. 4, 1965, s. 193-198
18

Kvantytatyvni charakterystyky funkcional'nych ta indyvidual'nych styliv

Kraus, Jiří, in: Movoznavstvo (Kyjiv), 1, č. 6, 1967, s. 32-36
19

Pochybnosti o funkčních stylech?

Chloupek, Jan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 42, č. A 41, 1993, s. 61-71
20

Stilističeskaja differenciacija tekstov i osobennosti ich ritmičeskoj organizacii

Zlatoustova, Ljubov' V., in: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků [KapFFSlJaz] : Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, Praha, UK ; 2006, s. 41-53.