Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for styly funkční provides 227 hits
31

Návod jako slohový postup a typ textu

Světlá, Jindra, in: Naše řeč, 85, č. 3, 2002, s. 119-129
32

K některým žánrům návodových textů

Světlá, Jindra, in: Naše řeč, 85, č. 4, 2002, s. 190-198
33

Anregungen des Prager linguistischen Zirkels zur Verwissenschaftlichung der Stilistik

Jelínek, Milan, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1999, s. 265-274
34

K voprosu oficial'no-delovogo stilja russkogo jazyka i sistemy jego obučenija v Ostravskom universitete

Nedomová, Zdeňka, in: Rossica Olomucensia, 36, 1998, s. 327-331
35

On classifying rhetorical genres

Kraus, Jiří, in: Linguistica generalia 2 : Language of science and theoretical linguistics, Praha, UK ; 1983, s. 125-126.
36

K statistickému rozboru publicistického stylu

Kraus, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 30, č. 4, 1969, s. 371-379
37

Ke koncepčním otázkám slohové výchovy

Čechová, Marie, in: Slavica Pragensia, 26, 1987, s. 129-136
38

Is stylistics a controversial branch of language study?

Urbanová, Ludmila, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 31, č. S 11, 2005, s. 73-84
39

K problematike klasifikácie štýlov

Findra, Ján, in: Západoslovanské jazyky v 21. století 2 [ZSlJ 2], Ostrava, OU ; 2005, s. 49-54.
40

Novinářská čeština

Daneš, František, in: Naše řeč, 40, 1957, s. 62-63