Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for rukopisy provides 558 hits
11

Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře

Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Petr, Stanislav; Tošnerová, Marie, in: Studie o rukopisech, 43, 2013, s. 207-248
12

Alttürkische Handschriften. Teil 1. Dokumente in Bráhmí und tibetischer Schrift

Stuttgart 1996
13

Catalogue of the Armenian Manuscripts in the Cambridge University Library

Cowe, S. Peter Lovanii 1994
14

Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně

Zachová, Irena; Petr, Stanislav Praha 2010
15

Průvodce po rukopisných fondech v České republice. 2. Rukopisné fondy archivů v České republice

Red. Tošnerová, Marie Praha 1998
16

Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě

Hoffmann, František Jihlava 2001
17

Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě

Hoffmann, František Jihlava 2001
18

Průvodce po rukopisných fondech v České republice 3. Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice

Red. Tošnerová, Marie Praha 2001
19

Katalog der Streubestände in Wien und Niederösterreich. Teil 1

Lackner, Franz 2000
20

Průvodce po rukopisných fondech v České republice. 4. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice

Editor Tošnerová, Marie Praha 2004