Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for rukopisy provides 558 hits
81

Epochální objev v údolí Elah?

mtz, in: Katolický týdeník (Praha), 19, č. 47, 2008, 18.11.2008
82

Popis města Padovy z počátku 18. století - edice a komentář

Kudělová, Lucie, in: Sborník Národního muzea v Praze, 55, č. 1.2, 2010, s. 3-86
83

"Zapomenuté"breviáře z kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě a jejich kalendáře. Rukopisy Národní knihovny ČR XXIII D 156, XXIII D 142, XXIII D 155 a XXIII D 138

Svobodová, Milada, in: Studie o rukopisech, 36 (2005-2006), 2008, s. 3-56
84

Supraslský kodex. Starobylý slovanský rukopis

Čermák, Václav, in: Akademický bulletin, č. 7-8, 2013, s. 3-4
85

Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica a další nové katalogy starých slovanských rukopisů

Bláhová, Emilie, in: Slavia, 81, č. 2, 2012, s. 225-234
86

Annales historiam regni Bohemiae et urbis Pragensis ab anno 1278 usque ad 1399 illustrantes

Bláhová, Marie, in: Studie o rukopisech, 39, 2009, s. 89-112
87

Středověké latinské rukopisy z kláštera františkánů v Chebu

Marek, Jindřich, in: Studie o rukopisech, 42, 2012, s. 63-159
88

Salvete plus decies v rukopise 34/42 svatojakubské knihovny v Archivu města Brna

Zachová, Irena, in: Studie o rukopisech, 44, 2014, s. 141-153
89

K vyšebrodskému rukopisu Zlaté legendy

Bok, Václav, in: Studie o rukopisech, 44, 2014, s. 389-394
90

The medieval tradition of the fable of Romulus

Vámos, Hanna, in: Graeco-Latina Brunensia, 18, č. 1, 2013, s. 185-197