Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2013CZ073264
Author(s)Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Petr, Stanislav; Tošnerová, Marie
Title

Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře

PublishedStudie o rukopisech, 43, 2013, s. 207-248
Languagecze
Classification (CZ)Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Classification (EN)Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
Subjectsbibliografie; rukopisy
Subjects (DE)Bibliografie; Handschriften
NoteSoupis zlomků rkp. s. 213-247
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 39 (2009) -
www.ceeol.com (homepage) für die Ausgaben der vergangenen 2 Jahrgänge nicht verfügbar
Holdings (in Germany)see in EZB-Suche
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/73264
PURLCitation link

More like this:

Středověké chorální rukopisy ve Státním okresním archivu v Teplicích / Petr, Stanislav
Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina. Část první: Úvod - Katalog. Část druhá: Rejstříky / Petr, Stanislav
Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina. Část první: Úvod - Katalog. Část druhá: Rejstříky / Petr, Stanislav
K nápisům na klenbě chóru kostela svaté Barbory v Kutné Hoře / Krmíčková, Helena
Výzkum rukopisných bohemik v petrohradských knihovnách / Petr, Stanislav
Sbírka listin Archivu města Olomouce 1261-1793. Inventář / Spáčil, Vladimír
Jezuitské litterae annuae a jejich podání náboženského života v Kutné Hoře v morovém roce 1680 / Svatoš, Martin