Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for rukopisy provides 558 hits
1

Abendländische Handschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit in den Beständen der Russischen Staatsbibliothek (Moskau)

Barow-Vassilevitch, Daria; Heckmann, Marie-Luise Wiesbaden 2016
2

Počátky soupisu rukopisů v Československé akademii věd

Beran, Jiří, in: Studie o rukopisech, 31 (1995-96), 1997, s. 119-152
3

Studie o rukopisech. XXXIV/2001

Bartůšek, Václav, in: Národní knihovna, 14, č. 1, 2003, s. 71
4

Ein Briefwechsel zwischen Ägypten und den Qaramaniden im 14. Jahrhundert

Veselý, Rudolf, in: Asian and African Studies, 9, č. 1, 2000, s. 36-44
5

Rukopisy kláštera obutých augustiniánů-eremitů ve Vrchlabí

Petr, Stanislav, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 396-417
6

Makedonskij listok - istočnik Prologa Joanna Ekzarcha Bolgarskogo

Gordejeva, Je. N., in: Byzantinoslavica, 60, č. 2, 1999, s. 539-556
7

Ukázka práce se starším novověkým rukopisným textem

Kaňák, Bohdan, in: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci, 3 (22/1994), 1995, s. 61-67
8

Středověká arabská věda v našich zemích 1, 2

Bečka, Jiří, in: Nový Orient, 53, č. 3, 4, 1998, s. 99-102, 133-137
9

Alterniranje pridjeva i priloga u nekim ustaljenim sintagmama misalnih tekstova 14. i 15. stoljeća

Hudeček, Lana, in: Rasprave Zavoda za jezik (Zagreb), 19, 1993, s. 127-135
10

Makedonský (Strumický) apoštol. Cyrilometodějský odkaz v českých rukopisných sbírkách

Chromá, Martina, in: Akademický bulletin, č. 5, 2013, s. 13