Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for rukopisy provides 558 hits
71

Rukopisy divadelních her z novoměstské jezuitské koleje uložené v SÚA Praha

Jacková, Magdaléna, in: Listy filologické, 122, č. 3-4, 1999, s. 207-215
72

Píseň vyšehradská

Enders, Julius, in: Almanach rukopisné obrany 2, Praha, Neklan ; 1993, s. 46-52
73

Místo krakovského rukopisu v stemmatu staročeského Pasionálu

Hádek, Karel, in: Studia Bohemica, 9, 2004, s. 159-165
74

Ďábel láká turisty už 500 let

Horák, Ondřej, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 13.9.2007
75

W związku ze staroczeskim Rękopisem Budziszyńskim

Siatkowska, Ewa, in: Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś [StFilSł - Orłoś], Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2000, s. 221-226
76

Dodatky k soupisu sporných památek české literatury, řazených k RKZ

Nesměrák, Karel, in: Almanach rukopisné obrany 5 [AlmRkpO 5], Praha, Neklan ; 2000, s. 58-63
77

Rukopisy knihovny kapucínského konventu Panny Marie Andělské v Praze ve světle dochovaných knižních katalogů

Hradilová, Marta, in: Studie o rukopisech, 35, 2005, s. 99-114
78

Rukopisy předbělohorského období (1526-1620) signatury DA-DE v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově

Tošnerová, Marie, in: Studie o rukopisech, 35, 2005, s. 115-156
79

Svědectví klementinských jezuitů o Balbínově písemné pozůstalosti

Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 117, č. 3-4, 1994, s. 226-247
80

Za prebivavaneto na Zografskoto evangelie v Zografskija manastir

Dogramadžieva, Ekaterina, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 71-81.