Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2015CZ101420
Author(s)Janovec, Ladislav; Wildová, Zuzana
Title

Potřebujeme v naší kultuře práci?

PublishedMoudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 75-80
Languagecze
Classification (CZ)Lexikologie
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Classification (EN)Lexicology
Czech verbal communication and sociolinguistics
Subjectslingvistika kognitivní; čeština; etnolingvistika; obraz světa jazykový; pojmy; význam
Subjects (DE)Kognitive Linguistik; Tschechisch; Ethnolinguistik; Begriffe; Bedeutung
NoteLexém práce a jeho významové aspekty (kognitivní analýza, význam ve spojení s pojmem, reflexe významu slova ve slovnících, práce jako komponent frazémů).
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101420
PURLCitation link