Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for význam provides 3239 hits
1

A frazémák jelentéstani vizsgálatának módszertanához

Juhász, József, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 87-91
2

Mohovitý, či movitý?

Švejda, František, in: Zemské noviny (Praha), 1998, 17.7.1998
3

Ekologie i klika

Patočka, Jakub, in: Lidové noviny (Praha), 11, č. 225, 1998, s. 22., 17.9.1998
4

Proč šance místo burzy?

in: Svět motorů (Praha), 1999, 28.4.1999
5

Na okraj (v tomto případě sémiotiky)

Doubravová, Jarmila, in: Kritický sborník, 18, č. 1, 1998-99, s. 61-62
6

Za neoprávněné používání slova burza hrozí pokuta

Klos, Robert, in: Rovnost (Brno), 2000, 13.4.2000
7

Structure and meaning

Peregrin, Jaroslav, in: Semiotica (Berlin), 113, č. 1-2, 1997, s. 71-88
8

Zevrubný

man, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 4, 1996, s. 291-292
9

O původu slova slovo

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 2, 1998, s. 69
10

Katastrofický, nebo katastrofální?

Šlosar, Dušan, in: ROK. Revue otevřené kultury (Brno), 3, č. 6, 1992, s. 88-89