Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Lexicology provides 2660 hits
1

Vidět barvy

Vaňková, Irena, in: Souvislosti, 12, č. 1, 2001, s. 131-143
2

Obraz světa v mateřském jazyce

Vaňková, Irena, in: Obraz světa v jazyce : Sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 18. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha, Praha, FF UK ; 2001, s. 19-28.
3

K některým frazeologickým koncepcím

Dobrotová, Ivana, in: BraSlav 1 : Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 14.-15. novembra 2002, Bratislava, Univ. Komenského ; 2002, s. 241-244
4

Word senses and semantic representations. Can we have both?

Pala, Karel, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'00] : Third International Workshop, TSD 2000. Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Proceedings, Berlin, Springer ; 2000, s. 109-114
5

Pragmatické aspekty lexikálních jednotek

Homolková, Milada, in: Listy filologické, 102, č. 4, 1979, s. 193-195
6

Glagol'naja informacija v slovare i jeje ispol'zovanije v grammatike

Panevová, Jarmila, in: 15 Mižnarodny z'jezd slavistau, Minsk, Belaruskaja navuka ; 2013, s. 284-285
7

Propositional idioms

Čermák, František, in: Europhras 2000 : Internationale Tagung zur Phraseologie, Tübingen, Stauffenburg ; 2004, s. 15-23
8

Systém v slovní zásobě a paralelní významová stavba souřadných slov

Filipec, Josef, in: Rusko-české studie : Věnováno prof. L. V. Kopeckému k pětašedesátým narozeninám, Praha, SPN ; 1960, s. 293-307.
9

Enantiosémie jako výsledek vývojových procesů

Nejedlý, Petr, in: Slovo a slovesnost, 75, č. 3, 2014, s. 181-192
10

Koncepcja leksykograficznego opisu przyslów Františka Čermáka

Balowski, Mieczysław, in: Parémie národů slovanských 7 [Parémie 7], Ostrava, OU ; 2014, s. 155-163.