Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Wildová, Zuzana provides 6 hits
1

Kritická místa ve výuce češtiny?

Wildová, Zuzana, in: Didaktické studie, 6, č. 1, 2014, s. 193-195
2

Obraz Vánoc v českém jazyce a kultuře (perspektiva kognitivní lingvistiky a etnolingvistiky)

Wildová, Zuzana, in: Didaktické studie, 6, č. 1, 2014, s. 150-155
3

Konference Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu

Wildová, Zuzana, in: Jazykovědné aktuality, 53, č. 3-4, 2016, s. 146-150
4Wildová, Zuzana, in: Svět v obrazech a ve frazeologii, Praha, PF UK 2017, s. 477-484
5

Potřebujeme v naší kultuře práci?

Janovec, Ladislav; Wildová, Zuzana, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 75-80
6

Práce v českém jazyce a jazykovém obrazu světa rodilých mluvčích češtiny

Janovec, Ladislav; Wildová, Zuzana, in: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów 3 : Praca, Lublin, Wyd. Uniw. M. Curie-Sklodowskiej 2016, s. 129-156