Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2016CZ105147
Author(s)Janovec, Ladislav; Wildová, Zuzana
Title

Práce v českém jazyce a jazykovém obrazu světa rodilých mluvčích češtiny

PublishedLeksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów 3 : Praca, Lublin, Wyd. Uniw. M. Curie-Sklodowskiej 2016, s. 129-156
Languagecze
Classification (CZ)Lexikologie
Classification (EN)Lexicology
Subjectsčeština; obraz světa jazykový
Subjects (DE)Tschechisch
NotePodle sb. Svět v obrazech a ve frazeologii, 2017, s. 445
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/105147
PURLCitation link