Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ000617
Author(s)Čechová, Marie
Title

Pojmenování a slovo

PublishedČeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 42-75
Languagecze
Classification (CZ)Obecné otázky
Morfologie
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Classification (EN)General works
Morphology
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Subjectsonomaziologie; etymologie lidová; etymologie; zásoba slovní; frekvence; valence; druhy slov; čeština
Subjects (DE)Onomasiologie; Etymologie; Wortschatz; Frequenz; Valenz (Wertigkeit); Tschechisch
NoteTypy pojmenování, vymezení pojmu slovo, slovní druhy
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/617
PURLCitation link