Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Čeština - řeč a jazyk provides 9 hits
1

Obecné výklady

Čechová, Marie, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 19-29
2

Zvuková a grafická stránka jazyka

Hlavsa, Zdeněk, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 29-41
3

Pojmenování a slovo

Čechová, Marie, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 42-75
4

Tvoření slov

Dokulil, Miloš, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 78-133
5

Mluvnické významy slov

Čechová, Marie, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 133-159
6

Soustava tvarů slov (formální tvarosloví)

Hrušková, Zdeňka, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 160-224
7

Výpověď a věta

Hrbáček, Josef, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 225-331
8

Výpověďní spojení a jeho formy

Hrbáček, Josef, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 332-340
9

Komunikát a text

Čechová, Marie, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 340-367