Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for General works provides 4571 hits
1

Jazyky mira. Slavjanskije jazyki

Redkollegija Moldovan, Aleksandr M. Moskva 2005
2

Spisovná a nespisovná slovní zásoba v Českém jazykovém atlase. (Josefu Filipcovi k osmdesátinám.)

Jančák, Pavel, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 1-8
3

Systémovost antonymie jako vývojový faktor. Josefu Filipcovi k osmdesátinám

Němec, Igor, in: Naše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 136-137
4

Czech

Short, David, in: Encyclopedia of the Languages of Europe, Oxford, Blackwell ; 1998, s. 115-119
5

Obrana slušných slov a obrana sprostých slov

Koenigsmark, Alex, in: Právo (Praha), 2000, 17.8.2000
6

Jazykovězeměpisná metoda - její užití v onomastice a v dialektologii

Harvalík, Milan, in: Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze [OnPol] : Materialy z 11 ogólnopolskiej konferencji onomastycznej 15-17 czerwca 1998 Bydgoszcz - Pieczyska, Bydgoszcz, Wyższa szkoła pedagog. 2000, s. 49-55
7

Dialekt jako exponent stylových hodnot komunikátu

Krčmová, Marie, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 189-199
8

Morfologie a vnitřní stuktura slova

Ziková, Markéta, in: Život s morfémy : Sborník studií na počest Zdenky Rusínové, Brno, MU ; 2004, s. 185-192
9

Vztahy mezi centrem a periferií českého onymického systému v diachronním aspektu

Harvalík, Milan, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 119-122.
10

Theoretical and methodological principles of the onomastic grammar of Czech

Harvalík, Milan, in: 22 congresso internazionale di scienze onomastiche : Pisa 28 agosto - 4 settembre 2005. Riassunti/Abstracts/Zusammenfassungen/Résumés, Pisa, Univ. de Pisa ; 2005, 61 s.