Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Obecné otázky provides 5791 hits
1

Morfologie a vnitřní stuktura slova

Ziková, Markéta, in: Život s morfémy : Sborník studií na počest Zdenky Rusínové, Brno, MU ; 2004, s. 185-192
2

Slovo o významu slova slovo

Čechová, Marie, in: Slovo o slove, 13, 2007, s. 114-117
3

Historický vývoj češtiny. Hláskosloví, tvarosloví, skladba

Lamprecht, Arnošt; Šlosar, Dušan; Bauer, Jaroslav Praha 1977
4

Dialectal forms of proper names in the onomastic grammar of Czech

Harvalík, Milan, in: 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, [Riga], Madonas Poligrafists ; 2003, s. 246-247
5

Komunikační varianty vlastních jmen a jejich místo v onomastické gramatice češtiny

Harvalík, Milan, in: Munuscula linguistica : In honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, Kraków, PAN 2006, s. 193-200
6

Spisovná a nespisovná slovní zásoba v Českém jazykovém atlase. (Josefu Filipcovi k osmdesátinám.)

Jančák, Pavel, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 1-8
7

Systémovost antonymie jako vývojový faktor. Josefu Filipcovi k osmdesátinám

Němec, Igor, in: Naše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 136-137
8

Fonetika a fonologie

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 24-26
9

Morfologie

Jirák, Jan; Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 26-29
10

Lexém-sémém, oblast jeho užití a typy neurčitosti

Filipec, Josef, in: Slovo a slovesnost, 59, č. 2, 1998, s. 81-95