Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Čechová, Marie provides 380 hits
1

Postup při tvorbě odborného textu (na základě zkušeností s vedením studentských prací)

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 156-162
2

Obecné výklady

Čechová, Marie, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 19-29
3

Pojmenování a slovo

Čechová, Marie, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 42-75
4

Mluvnické významy slov

Čechová, Marie, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 133-159
5

Komunikát a text

Čechová, Marie, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 340-367
6

O tvorbě odborného textu

Čechová, Marie, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 30-36
7

Literární interpretace a jazykové rozbory

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 42, č. 9-10, 1991-92, s. 213-216
8

Systematizace základních pojmů české funkční stylistiky

Čechová, Marie, in: Stylistyka, 1, 1992, s. 116-128
9

Glosy k vyučování českému jazyku jako cizímu

Čechová, Marie, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 98-103.
10

Funkční stylová oblast administrativní

Čechová, Marie, in: Přednášky z 32. běhu LŠSS [PřednLŠSS 32], Praha, Karolinum ; 1992, s. 115-120