Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1994CZ000127
Author(s)Čechová, Marie
Title

Postup při tvorbě odborného textu (na základě zkušeností s vedením studentských prací)

PublishedČeský jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 156-162
Languagecze
Classification (CZ)Obecné otázky české stylistiky
Classification (EN)General works
Subjectsjazyk odborný; styl odborný; čeština
Subjects (DE)Fachsprache; Fachstil; Tschechisch
NoteNejdůležitější nedostatky odborných textů a z nich plynoucí závěry pro postup při odborné práci a pro tvorbu odborného textu
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/127
PURLCitation link