Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for vyučování provides 4994 hits
1

Předsednictví ČR v Nejvyšší radě evropských škol a spolupráce s UK v Praze

Bozděchová, Ivana, in: Studie z aplikované lingvistiky, 6, č. 2, 2015, s. 164-165
2

Theorie der Schule - Einführung in die Bildungssoziologie

Oswald, F. Wien 2000
3

Die Situation des Deutschunterrichts in Tschechien

Houska, Leoš, in: Sprache - Kultur - Politik : Beiträge der 27. Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache 3.-5. 6. 1999 Univ. Regensburg, Regensburg, FaDaF 2000, s. 93-97
4

Testy ze základní anglické mluvnice

Bažantová, Zora, in: Cizí jazyky, 35, č. 1-2, 1991-92, s. 44-48
5

Testy ze základní anglické mluvnice (2)

Bažantová, Zora, in: Cizí jazyky, 36, 1992-93, s. 118-125
6

Izučenije smyslovych otnošenij meždu komponentami slovosočetanija v kurse russkogo jazyka v inostrannoj avditorii

Bojeva, Oľga, in: Rossica Olomucensia, 30, 1992, s. 78-84
7

Vztah slovní zásoby ke gramatice v různých typech kursů

Confortiová, Helena, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 85-91
8

Nauczanie języka polskiego v środowisku czeskim

Damborský, Jiří, in: Język polski jako język obcy, Lublin, Univ. Marii Curie-Skłodowskiej ; 1992, s. 44-50
9

Před vysokoškolskými přijímacími zkouškami z českého jazyka

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 6, č. 3, 1995-96, s. 65-67
10

Why it is so important to care about language in early stages of education

Piťha, Petr, in: Productivity and Creativity : Studies in general and descriptive linguistics in honor of E. M. Uhlenbeck, Berlin, de Gruyter ; 1998, s. 161-165