Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000181
Author(s)Uhlířová, Ludmila
Title

Matematické termíny typu jacobián, laplaceián

PublishedNaše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 183-188
Languagecze
Classification (CZ)Terminologie matematických, fyzikálních, chemických a přírodních věd
Tvoření slov
Classification (EN)Terminology of sciences
Word formation
Subjectsterminologie; matematika; formanty slovotvorné; sufixy; univerbizace; čeština; tvoření slov
Subjects (DE)Terminologie; Suffixe; Tschechisch; Wortbildung
NoteVyužívání slovotvorného formantu -ián v českých matematických a fyzikálních termínech. Původní význam a nynější nová funkce přípony. Typ Hamiltonův operátor, hamiltonián
Mediumarticle
URLnase-rec.ujc.cas.cz (homepage) ab Vol. 1, Iss. 1 (1917) bis Vol. 90, Iss. 5 (2007)
Holdings (in Germany)see in EZB-Opac
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/181
PURLCitation link