Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Uhlířová, Ludmila provides 187 hits
1

Ahoj Ivano!

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 56
2

O jednom modelu rozložení délky slov

Uhlířová, Ludmila, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 8-14
3

Matematické termíny typu jacobián, laplaceián

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 183-188
4

Spotřebiště

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 270
5

O právnické češtině: Od dopisové agendy Jazykové poradny k nové lingvistické disciplíně?

Uhlířová, Ludmila, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 107-115
6

Talk at a PC

Uhlířová, Ludmila, in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 275-282
7

Nový časopis o kvantitativní lingvistice

Uhlířová, Ludmila, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 2, 1996, s. 156-158
8

Svenska språknämnden aneb jazyková poradna po švédsku

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 108-110
9

E-mail as a new subvariety of medium and its effects upon the message

Uhlířová, Ludmila, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 273-282
10

Il rapporto fra la funzione sintattica e la posizione lineare degli elementi della frase

Uhlířová, Ludmila Hrdá, Jana, in: Il campo di tensione : La sintassi della Scuola di Praga, Napoli, Liguori Editore ; 1991, s. 403-421