Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Terminology of sciences provides 315 hits
1

Termíny v meteorologii

Junková, Bohumila, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 164-168
2

Powstanie i rozwój czeskiej terminologii mineralogicznej

Mietła, Joanna, in: Prace językoznawcze. Zeszyt 117, Kraków, Uniwerytet Jagielloński ; 1995, s. 73-79.
3

Slovotvorná charakteristika českých názvů brouků

Havlová, Eva, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 72-76
4

Zhoršené rozptylové podmínky?

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 80, č. 1, 1997, s. 52
5

Kviz

in: Rudé právo (Praha), 1995, 2.6.1995
6

Příspěvek k poznání terminologie Sedláčkových Základů měřictví, čili Geometrie

Klimeš, Lumír, in: Kultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 70-83
7

Z oblasti životního prostředí

Rynda, Ivan, in: Tlumočení - překlad, 7, č. 32, 1996, s. 30-31 [714-715]
8

Obtížní rostlinní vetřelci

Dunda, Karel, in: Naše rodina (Praha), 1999, 16.8.1999
9

Před 200 lety se narodil Joachim Barrande

Hendrich, Josef, in: Cizí jazyky, 43, č. 1, 1999-2000, s. 23-24
10

České národní názvosloví ptáků ano, či ne?

Hudec, Karel, in: Vesmír, 74, č. 7, 1995, s. 393-394