Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach M6254 lieferte 589 Treffer
41

Mytologia ako archetyp tradičných rozprávok

Béreš, Radoslav - Slovo o slove : zborník Katedry Komunikačnej a Literárnej Výchovy Pedagogickej Fakulty Prešovskej Univerzity , Prešov : PU, 2005, 11, 176-179
42

Mytologické látky v českých čítankách

Váňová, Kateřina - Riječ : časopis za slavensku filologiju , Rijeka : HFDR, 2008, 14, 1, 229-237
43

Mitologemata "preobraženie" v "Staroplaninski legendi"

Popova, Lora - Bălgarski ezik i literatura : dvumesečno naučno-metodičesko spisanie , Sofia, 2001, 41, 1, 8-19
44

Slavenska mitologija u Nazorovim djelima

Franković, Sanja - Riječ : časopis za slavensku filologiju , Rijeka : HFDR, 2006, 12, 1, 141-152
45

Kresnik: An Attempt at a Mythological Reconstruction

Šmitek, Zmago - Studia mythologica Slavica , Ljubljana, 1998, 1, 93-118
46

La mythologie commune des Soviétiques et des soviétologues

Khapaeva, D. - Revue des études slaves , Paris : Inst., 1993, 65, 4, 707-714
47

Zygmunt Kubiak i jego mitologia odzyskana

Czapczyk, Paweł - Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli , Poznań, 2011, 65, 8, 53-54
48

Ilie Danilov, Dicţionar de mitologie slavă

Bejenaru, Ludmila - Studii de slavistică , Bucureşti : Acad., 2007, 12, 333-334
49

The Motif of Male Friendship in Stalinist Mythology

Tomasik, Wojciech - Canadian Slavonic papers : an interdisciplinary journal devoted to Central and Eastern Europe ; official organ of the Canadian Association of Slavists , Edmonton : Canadian Slavonic Papers, 2001, 43, 1, 67-74
50

Práca o vetných modeloch v slovenčine

Ondrejovič, S. - Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka , Bratislava : Slovak Academie Press, 2002, 67, 3, 182-183