Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach M6254 lieferte 623 Treffer
1

Koziołek Matołek czy Koziołek-Matołek

- Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego ; organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2005, 6, 86
2

Motyl'kovoe vino

Barvinok, Aleksandr - Russkoe ėcho : literaturno-chudožestvennyj žurnal , Samara, 2015, 2, 171-174
3

Motylek

Jachina, G. - Neva : ežemesjačnyj literaturnyj žurnal , Sankt-Peterburg : Žurnal Neva, 2014, 2, 126-146
4

"Mdlać, mdlali" – nowa tendencja w odmianie czasownika "mdleć" = "Mdlać, mdlali" – a New Tendency in the Conjugation of the Verb "Mdleć" ('to faint')

Gałecki, Zygmunt - Prace filologiczne : rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2016, 69, 129-138
5

Kniha o Věnceslavu Metelkovi = A @book on Věnceslav Metelka

Poláček, Jiří - Ceská literatura : ČL : casopis pro literarni vědu , Praha, 2018, 66, 4, 603-604
6

Sreten Petrović. Srpska mitologija. 2000 = Srpska mitologija. 2000

Janeva, Stanka - Bălgarska etnologija // Etnografski Institut s Muzej, Bălgarska Akademija na Naukite , Sofija : Inst., 2001, 27, 2, 183-187
7

O słownikach terminologii (meta)leksykograficznej = On the dictionaries of (meta)lexicographic terminology

Bielińska, Monika - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego ; organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2005, 1, 27-39
8

Mitologizacje. O związkach intertekstualnych z mitologią w powieści polskiej po 1956 roku

Mizerkiewicz, Tomasz - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2000, 91, 4, 83-104
9

Obydennaja motivologija

Blinova, O. I. - Sibirskij filologičeskij žurnal , Novosibirsk [u.a.], 2008, 3, 108-112
10

Vojnata na mitologite

Želev, Želju - Literaturni Balkani , Sofija : Balkani, 2009, 16, 178-182