Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach M6254 lieferte 623 Treffer
61

Temata granica vo političkata mitologija

Čolovik, Ivan - Makedonski folklor : spisanie na Institutot za Folklor , Skopje, 1999, 27, 53, 286-291
62

Od redakcji: dawne i nowe mitologie ojczyzny

- Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli , Poznań, 2003, 56, 1, 3
63

Medical eponyms of mythological origin

Kucharz, Eugeniusz Józef - Acta neophilologica , Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2017, 19, 2, 29-42
64

Митологеме у стваралачком опусу Н. В. Гогоља

Маројевић, Милена Б. - Studije srpske i slovenske / 1 , Beograd, 2018, 23, 315-326
65

Objektiv i subjektiv u mitologiji otoka

Čorak, Željka - Književna republika : časopis za književnost , Zagreb, 2017, 15, 1/4, 13-15
66

The mythology of gossip in [the writing of] Andrei Bely

Skonechnaia, Olga - Slavic almanac : the South African journal for Slavic, Central and East European studies , Pretoria : Unisa Press, 2006, 12, 2, 175-188
67

O polskich słownikach ortograiicznych z punktu widzenia metaleksykografii = On Polish Orthographic Dictionaries - from Metalexicographic Point of View

Żmigrodzki, Piotr - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego ; organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2004, 5, 15-30
68

Ozyrys i Set. Mitologiczna matryca w "Faraonie" Bolesława Prusa = Osiris and Set. A Mythological Matrix in Bolesław Prus' "Pharaoh"

Zalewski, Cezary - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2011, 102, 3, 5-32
69

Mitologizując Lviv/Lwów: echa obecności i nieobecności (Przeł. B. Bakuła) = Mythologizing Lviv/Lwów: Echoes of presence and absence

Grabowicz, George G. - Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym , Poznań : PKL UAM, 2004, 1, 45-64
70

Nekaj zgodnjih spominskih okruškov o naselitvi SEM na Metelkovi = Some early memories about the SEM's move to Metelkova Street

Smerdel, Inja - Etnolog , Ljubljana : Muzej, 2013, 23, 322-324