Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt die ca. 288.000 Inhaltsverzeichnisse von ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
1

Jazyk Letákových pútnych piesní zo škarniclovskej tlačiarne (na základe rodinnej relikvie z Bánhidy)

Žiláková, Mária - Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského / Philologica , Bratislava : Fak, 2016, 75, 119-126
2

Čeština a slovenština v "modulu digitalizovaných mluvnic"

Koupil, Ondřej - Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského / Philologica , Bratislava : Fak, 2016, 75, 107-118
3

Prirodzenost vývinu substantívnej deklinácie v slovanských jazykoch

Žigo, Pavol - Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského / Philologica , Bratislava : Fak, 2016, 75, 89-106
4

Vplyv Pavla Doležala na Bernolákov opis substantívnej deklinácie

Gianitsová-Ološtiaková, Lucia - Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského / Philologica , Bratislava : Fak, 2016, 75, 61-88
5

Štúrova teória namerenosti činnosti a jej miesto v slovenskom lingvistickom myslení

Kralčák, Ľubomír - Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského / Philologica , Bratislava : Fak, 2016, 75, 51-60
6

Nová "paradigmatika spisovné ruštiny" - ciele a stav príprav

Giger, Markus - Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského / Philologica , Bratislava : Fak, 2016, 75, 39-50
7

Podnety profesora Ďuroviča pre syntetickú fonologickú teóriu

Sabol, Ján - Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského / Philologica , Bratislava : Fak, 2016, 75, 30-38
8

Rodina Ďurovičovcov v Skalici

Drahošová, Viera - Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského / Philologica , Bratislava : Fak, 2016, 75, 24-29
9

Můj strýc

Ďurovič, Michal - Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského / Philologica , Bratislava : Fak, 2016, 75, 22-23
10

Fenomén Ďurovič

Švagrovský, Štefan - Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského / Philologica , Bratislava : Fak, 2016, 75, 17-21