Портал славистики


Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)

Die "Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)" ist aus der dreiteiligen gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthalten ca. 10.220 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach P1584 lieferte 70 Treffer
61

Rez. Dobrzyński, W.: Z badań nad rozwojem polskich deminutywów. 1. Historyczny rozwój rzeczowników z formantem -ę na tle słowiańskim. Wrocław 1974

Pohl, Heinz-Dieter - in: Kritikon Litterarum. Frankfurt/Main. 7.1978. S. 41
62

Rez. Szlifersztejnowa, S.: Bierne czasowniki zaimkowe [reflexiva] w języku polskim. Wrocław-Warszawa-Kraków 1968. (= Prace językoznawcze. 50.)

Reiter, Norbert - in: Zeitschrift für slavische Philologie 36.1971. S. 226-233
63

Rez. Leeming, H.: Rola języka polskiego w rozwoju leksyki rosyjskiej do roku 1696. Wyrazy pochodzenia łacińskiego i romańskiego. Wrocław-Warszawa 1976

Otten, Fred - in: Kritikon Litterarum. Frankfurt/Main. 7.1978. S. 38-39
64

Rez. Bajerowa, I.: Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964. (= Prace Językoznawcze. 38.)

Slupski, Annemarie - in: Zeitschrift für Ostforschung. Marburg/Lahn. 15.1966. S. 160-162
65

Rez. Truchim, St.: Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915. Wrocław-Łódź 1967. (=Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydz. 2,65/69)

Rösel, Hubert - in: Erasmus. Speculum scientiarum/International Bulletin of Contemporary Scholarship/Bulletin international de la science contemporaine. Darmstadt (u.a.)..21.1969. Spalte 392-394
66

Rez. Poles'e. Lingvistika. Archeologija, Toponimika. Red. V.V. Martynov, N.I. Tolstoj. Moskva 1968; Leksika Poles'ja. Materialy dlja polesskogo dialektnogo slovarja. Red. N.I. Tolstoj. Moskva 1968

Schütz, Joseph - in: Die Welt der Slaven 14.1969. S. 222-225
67

Życie kulturalne i towarzyskie Wiednia w ostatnim okresie panowania cesarza Franciszka Józefa w świetle pamiętników polskich dygnitarzy i urzędników

Wytrzens, Günther - in: Zeszyty Naukowe UJ 455.1976. S. 23-30
68

Stilistische und verbalsyntaktische Untersuchungen zum moskovitischen Prunkstil des 16. Jahrhunderts. Die Erzählung über die Belagerung Pleskaus durch den polnischen König Stephan Báthory 1581/82 im Vergleich mit der Erzählung über die Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1453

Stricker, Gerd - München: Sagner 1979. XIV,678 S. (= Slavist. Beitr. 127.).
69

Rez. Korotaj, W.: Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia. 1. Teksty dramatyczne drukiem wydane do r. 1765. Wrocław-Warszawa-Kraków 1965. (= Książka w dawnej kulturze polskiej. 14.)

Rösel, Hubert - in: Erasmus. Speculum scientiarum/International Bulletin of Contemporary Scholarship/Bulletin international de la science contemporaine. Darmstadt (u.a.). 21.1969. Spalte 87-90
70

Rez. Stricker, G.: Stilistische und verbalsyntaktische Untersuchungen zum moskovitischen Prunkstil des 16. Jahrhunderts. <Die Erzählung über die Belagerung Pleskaus durch den polnischen König Stephan Báthory 1581/82 im Vergleich mit der Erzählung über die Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1453>. München 1979. (= Slavist. Beitr. 127.)

Hüttl-Folter, Gerta - in: Die Welt der Slaven 26. . 1981. S. 171-174