Портал славистики


Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)

Die "Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)" ist aus der dreiteiligen gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthalten ca. 10.220 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach P1584 lieferte 70 Treffer
31

Zasługi Aleksandra Brücknera dla popularyzacji literatury polskiej w Niemczech

Pohrt, Heinz - in: Przegląd Humanistyczny 1974,5. S. 95-102
32

Rez. Kochman, St.: Polsko-rosyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII w. Opole 1975

Isačenko, Aleksandr - in: Russian Linguistics. '9-Gravenhage. 3.1976/77. S. 317-321
33

Rez. Handke, K. - E. Rzetelska-Feleszko: Przewodnik po językoznawstwie polskim. Wrocław 1977

Vasilev, Christo - in: Kritikon Litterarum. Frankfurt/Main. 7.1978. S. 41-43
34

Rez. Grzegorczykowa, R.: Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków. Warszawa 1975

Ressel, Gerhard - in: Beitrage zur Namenforschung. Heidelberg. Neue Folge. 11.1976. S. 354
35

Niektóre osobliwe wyrazy polskie w ledenastojęzycznym słowniku A. Kalepina z roku 1590

Żwak, Irena - in: Język Polski 1978,1. S. 14-20
36

Poljska znanost o književnosti u kontekstu novije književnoteorijske diskusije

Kroll, Walter - in: Književna komunikacija. Antologija poljske znanosti o književnosti. (= Umjetnost riječi. Zagreb. 18.1974. Zagreb 1979.). S. 95- 122
37

Rez. Klemensiewicz, Z. - Lehr-Spławiński, T. - Urbańczyk, S.: Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa 1955

Koschmieder, Erwin - in: Die Welt der Slaven 1. 1956. S. 206-209
38

Zur slavischen Wortforschung im Anschluß an Otrębskis Buch "Życie wyrazów w języku polskim"

Fraenkel, Ernst - in: Lingua Posnaniensis. Czasopismo poświęcone językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu. Poznan. 5. 1955. S. 11-22
39

Rez. Otrębski, J.: Życie wyrazów w języku polskim. Prače Kom. Filologicznej XII, 2. Poznań 1948. S. 247-400

Dickenmann, Ernst - in: Lingua Posnaniensis. Czasopismo poświęcone językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu. Poznan. 4. 1953. S. 294-300
40

Obserwacje nad dwujęzycznościa mieszkańców najstarszych osad polskich w Teksasie poczynione w latach 1963 i 1964

Olesch, Reinhold - in: Brożek, Andrzej: Ślązacy w Teksasie. Relacje o najstarszych polskich osadach w Ameryce. Warszawa-Wrocław 1972. S. 238-243