Портал славистики


Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)

Die "Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)" ist aus der dreiteiligen gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthalten ca. 10.220 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach P1584 lieferte 70 Treffer
41

Rez. Falińska, B.: Polskie słownictwo tkackie na tle słowiańskim. Wrocław 1974

Skibicki, Monika. - in: Zeitschrift für Ostforschung. Marburg/Lahn. 25.1976. S. 112-113
42

Z badań interferencji języka niemieckiego na język polski

Skibicki, Monika - in: Polonica 5.1979. S. 171-185
43

Niektóre osobliwe wyrazy polskie w ledenastojęzycznym słowniku A. Kalepina z roku 1590

Żwak, Irena - in: Język Polski 1978,1. S. 14-20
44

Rez. Taszycki, W.: Słownik staro- polskich nazw osobowych. Bd. 3,2.3; 4,1.2; 4,3.5,1; 5,2. 3. Wrocław-Warszawa-Kraków 1972-1980

Dickenmann, Ernst - in: Beitrage zur Namenforschung. Heidelberg. Neue Folge. 10.1975. S. 297; 11.1976. S. 186-188; 14.1979. S. 90-91; 16.1981. S. 458
45

Rez. Rieger, J. - E. Wolnicz-Pawłowska: Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty. Wrocław 1975

Dickenmann, Ernst - in: Beitrage zur Namenforschung. Heidelberg. Neue Folge. 12.1977. S. 77-78
46

Poljska znanost o književnosti u kontekstu novije književnoteorijske diskusije

Kroll, Walter - in: Književna komunikacija. Antologija poljske znanosti o književnosti. (= Umjetnost riječi. Zagreb. 18.1974. Zagreb 1979.). S. 95- 122
47

Rez. Anonim tzw. Gall. Kronika polska. Wrocław-Warszawa-Kraków 1965

Rosel, Hubert - in: Erasmus. Speculum scientiarum/International Bulletin of Contemporary Scholarship/Bulletin international de la science contemporaine. Darmstadt (u.a.). 18.1966. Spalte 748-752
48

Dijalektnyj slovnyk zachidn'o-polis'koï hovirky sela Ostromyči kolyšn'oho povitu Kobryn'

Horbatsch, Olexa - in: Naukovi zapysky Ukra'ins'koho Technično-Hospodars'koho Instytutu. Mjunchen. 22. [im Druck].
49

Polskie i czeskie nazwy roślin w rękopiśmiennym zielniku z XVI/XVII w. biblioteki uniwersyteckej w Erlangen

Horbatsch, Olexa - in: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 8.Warszawa 1969. S. 165-182
50

Rez. Wierzbicka, A.: Dociekania semantyczne. Wrocław-Warszawa-Kraków 1969. (= Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej. 17.)

Rösel, Hubert - in: Erasmus. Speculum scientiarum/International Bulletin of Contemporary Scholarship/Bulletin international de la science contemporaine. Darmstadt (u.a.). 23.1971. Spalte 90-92