Портал славистики


Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)

Die "Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)" ist aus der dreiteiligen gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthalten ca. 10.220 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach P1584 lieferte 70 Treffer
41

Rez. Krzy'żanowski, J.: Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych. Warszawa 1969

Měšt'an, Antonín - in: Die Welt der Slaven 15.1970. S. 301-306
42

Rez. Anonim tzw. Gall: Kronika polska. Wrocław-Warszawa-Kraków (1965). (= Biblioteka Narodowa. Ser. I,59.)

Rösel, Hubert - in: Erasmus. Speculum scientiarum/International Bulletin of Contemporary Scholarship/Bulletin international de la science contemporaine. Darmstadt (u.a.)..18.1966. Spalte 748-752
43

Rez. Barycz, H.: Spojrzenia w przeszłość polsko-włoska,. Wrocław-Warszawa-Kraków 1965

Tschižewskij, Dmitrii - in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. Braunschweig. 202.1965. S. 238-239
44

Krytyczna analiza dokumentów dotyczących kontaktów Polski s misją cyrylometodiańską

Vincenz, A. de - in: Materiały sesji cyrylometodiańskiej, Gdańsk 1980. (im Druck).
45

Rez. Segal, A.M.: Osnovy fonologičeskoj statistiki <na materiale pol'skogo jazyka>. Moskva 1972

Lehfeldt, Werner - in: Linguistics 126.1974. S. 119-128
46

Rez. Taszycki, W.: Słownik staro- polskich nazw osobowych. Bd. 3,2.3; 4,1.2; 4,3.5,1; 5,2. 3. Wrocław-Warszawa-Kraków 1972-1980

Dickenmann, Ernst - in: Beitrage zur Namenforschung. Heidelberg. Neue Folge. 10.1975. S. 297; 11.1976. S. 186-188; 14.1979. S. 90-91; 16.1981. S. 458
47

Rez. Rieger, J. - E. Wolnicz-Pawłowska: Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty. Wrocław 1975

Dickenmann, Ernst - in: Beitrage zur Namenforschung. Heidelberg. Neue Folge. 12.1977. S. 77-78
48

Dijalektnyj slovnyk zachidn'o-polis'koï hovirky sela Ostromyči kolyšn'oho povitu Kobryn'

Horbatsch, Olexa - in: Naukovi zapysky Ukra'ins'koho Technično-Hospodars'koho Instytutu. Mjunchen. 22. [im Druck].
49

Rez. Kochman, St.: Polsko-rosyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII w. Słownictwo. Wrocław-Warszawa 1975

Bieder, Hermann - in: Zeitschrift für Ostforschung. Marburg/Lahn. 26.1977. S. 511-513
50

KNJIŽEVNA KOMUNIKACIJA. Antologija poljske znanosti o književnosti. Red. W. Kroll. (= UR 18.1974. Izvanredan svezak.)

Zagreb 1979. S. 96-464