Портал славистики


Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)

Die "Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)" ist aus der dreiteiligen gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthalten ca. 10.220 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach P1584 lieferte 70 Treffer
51

Rez. Problemy literatury staropolskiej. Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. Wrocław 1973

Wytrzens, Günther - in: Zeitschrift für Ostforschung. Marburg/Lahn. 26.1977. S. 504-505
52

Rez. Białokozowicz, B.: Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku. Warszawa 1971

Bieder, Hermann - in: Wiener slavistisches Jahrbuch 20.1974. S. 211-212
53

Polskie i czeskie nazwy roślin w rękopiśmiennym zielniku z XVI/XVII w. biblioteki uniwersyteckej w Erlangen

Horbatsch, Olexa - in: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 8.Warszawa 1969. S. 165-182
54

Rez. Wierzbicka, A.: Dociekania semantyczne. Wrocław-Warszawa-Kraków 1969. (= Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej. 17.)

Rösel, Hubert - in: Erasmus. Speculum scientiarum/International Bulletin of Contemporary Scholarship/Bulletin international de la science contemporaine. Darmstadt (u.a.). 23.1971. Spalte 90-92
55

Rez. Dzieje folklorystyki polskiej. 1800-1863. Epoka predkolbergowska. Red. H. Kapełuś, J.Krzyżanowski. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970

Rösel, Hubert - in: Erasmus. Speculum scientiarum/International Bulletin of Contemporary Scholarship/Bulletin international de la science contemporaine. Darmstadt (u.a.)..23.1971. Spalte 120-122
56

Polskie i czeskie nazwy roślin w rękopiśmiennym zielniku z XVI/XVII w. biblioteki uniwersyteckiej w Erlangen

Horbatsch, Olexa - in: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 8. Warszawa 1969. S. 165-182
57

Rez. Pasoń, A.: Syntaktyczne sposoby wyrażania przyczyny w historii języka polskiego. Warszawa-Wrocław 1976

Freidhof, Gerd - in: Kritikon Litterarum. Frankfurt/Main. 6.1977. S. 38-41
58

Rez. Studia z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich i kulturalnych. Red. J.Reychman. Wrocław -Warszawa-Kraków 1969

Měšt'an, Antonín - in: Die Welt der Slaven 17.1973. [im Druck]
59

Rez. Pietraszko, St.: Doktryna literacka polskiego klasycyzmu. Wrocław-Warszawa-Kraków 1966. (= Studia z okresu oświecenia. 4.)

Rösel, Hubert - in: Erasmus. Speculum scientiarum/International Bulletin of Contemporary Scholarship/Bulletin international de la science contemporaine. Darmstadt (u.a.)..22.1970. Spalte 299-301
60

Rez. Kochman, St.: Polsko-rosyjskie kontakty językowe w zakresie słownictwa w 17 wieku. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967

Dickenmann, Ernst - in: Die Welt der Slaven 14.1969. S. 219-222