Портал славистики


Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)

Die "Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)" ist aus der dreiteiligen gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthalten ca. 10.220 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach P1584 lieferte 70 Treffer
51

Rez. Dzieje folklorystyki polskiej. 1800-1863. Epoka predkolbergowska. Red. H. Kapełuś, J.Krzyżanowski. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970

Rösel, Hubert - in: Erasmus. Speculum scientiarum/International Bulletin of Contemporary Scholarship/Bulletin international de la science contemporaine. Darmstadt (u.a.)..23.1971. Spalte 120-122
52

Polskie i czeskie nazwy roślin w rękopiśmiennym zielniku z XVI/XVII w. biblioteki uniwersyteckiej w Erlangen

Horbatsch, Olexa - in: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 8. Warszawa 1969. S. 165-182
53

Rez. Kochman, St.: Polsko-rosyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII w. Słownictwo. Wrocław-Warszawa 1975

Bieder, Hermann - in: Zeitschrift für Ostforschung. Marburg/Lahn. 26.1977. S. 511-513
54

Rez. Pasoń, A.: Syntaktyczne sposoby wyrażania przyczyny w historii języka polskiego. Warszawa-Wrocław 1976

Freidhof, Gerd - in: Kritikon Litterarum. Frankfurt/Main. 6.1977. S. 38-41
55

KNJIŽEVNA KOMUNIKACIJA. Antologija poljske znanosti o književnosti. Red. W. Kroll. (= UR 18.1974. Izvanredan svezak.)

Zagreb 1979. S. 96-464
56

Rez. Problemy literatury staropolskiej. Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. Wrocław 1973

Wytrzens, Günther - in: Zeitschrift für Ostforschung. Marburg/Lahn. 26.1977. S. 504-505
57

Rez. Białokozowicz, B.: Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku. Warszawa 1971

Bieder, Hermann - in: Wiener slavistisches Jahrbuch 20.1974. S. 211-212
58

Rez. Szlifersztejnowa, S.: Bierne czasowniki zaimkowe [reflexiva] w języku polskim. Wrocław-Warszawa-Kraków 1968. (= Prace językoznawcze. 50.)

Reiter, Norbert - in: Zeitschrift für slavische Philologie 36.1971. S. 226-233
59

Rez. Bajerowa, I.: Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964. (= Prace Językoznawcze. 38.)

Slupski, Annemarie - in: Zeitschrift für Ostforschung. Marburg/Lahn. 15.1966. S. 160-162
60

Rez. Studia z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich i kulturalnych. Red. J.Reychman. Wrocław -Warszawa-Kraków 1969

Měšt'an, Antonín - in: Die Welt der Slaven 17.1973. [im Druck]