Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach verš lieferte 152 Treffer
1

Šestero revolucí ve vývoji novočeského verše

Červenka, Miroslav, in: Otázky českého kánonu : Sborník příspěvků z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice: Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, Praha 28. 6.-3. 7. 2005. Sv. 1, Praha, ÚČL AV ČR 2006, s. 283-298
2

Verš a poezie

Červenka, Miroslav, in: Ab imo pectore. K sedmdesátinám Petra Rákose, Praha, UK ; 1995, s. 117-121
3

Úvod do teorie verše

Kolár, Robert; Plecháč, Petr; Říha, Jakub Praha 2013
4

Prozodické základy novodobého českého verše

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 52, č. 6, 2004, s. 751-773
5

Přízvukový rytmus v třístopých trochejích a jambech

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 47, č. 5, 1999, s. 456-460
6

Nástin dějin evropského verše

Gasparov, Michail Leonovič Překlad Kolár, Robert Praha 2012
7

Wers i czas

Červenka, Miroslav, in: Pamiętnik literacki (Warszawa), 86, č. 4, 1995, s. 93-98
8

Staroslavjanskij stich i jego grečeskije obrazcy

Hauptová, Zoe, in: Byzantinoslavica, 60, č. 2, 1999, s. 485-494
9

O versologii diskutujme věcně

Sgallová, Květa, in: Aluze, 15, č. 1, 2011, s. 76-77
10

"Trápí mne, jak málo se literární historici zajímají o verš..."

Sgallová, Květa, in: Česká literatura, 60, č. 3, 2012, s. 385-397