Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach verš lieferte 152 Treffer
1

Šestero revolucí ve vývoji novočeského verše

Červenka, Miroslav, in: Otázky českého kánonu : Sborník příspěvků z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice: Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, Praha 28. 6.-3. 7. 2005. Sv. 1, Praha, ÚČL AV ČR 2006, s. 283-298
2

Verš a poezie

Červenka, Miroslav, in: Ab imo pectore. K sedmdesátinám Petra Rákose, Praha, UK ; 1995, s. 117-121
3

Úvod do teorie verše

Kolár, Robert; Plecháč, Petr; Říha, Jakub Praha 2013
4

Přízvukový rytmus v třístopých trochejích a jambech

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 47, č. 5, 1999, s. 456-460
5

Prozodické základy novodobého českého verše

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 52, č. 6, 2004, s. 751-773
6

Kapitoly o českém verši

Červenka, Miroslav K vyd. připrav. Sgallová, Květa Praha 2006
7

Symmetry and asymmetry in a Russian folk song

Worth, Dean S., in: Slavia, 64, č. 1-2, 1995, s. 201-206
8

Wers i czas

Červenka, Miroslav, in: Pamiętnik literacki (Warszawa), 86, č. 4, 1995, s. 93-98
9

Poznámka o verši sousedského dramatu

Matějec, Tomáš, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 289-294
10

Staroslavjanskij stich i jego grečeskije obrazcy

Hauptová, Zoe, in: Byzantinoslavica, 60, č. 2, 1999, s. 485-494