Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for verš provides 152 hits
1

Šestero revolucí ve vývoji novočeského verše

Červenka, Miroslav, in: Otázky českého kánonu : Sborník příspěvků z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice: Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, Praha 28. 6.-3. 7. 2005. Sv. 1, Praha, ÚČL AV ČR 2006, s. 283-298
2

Verš a poezie

Červenka, Miroslav, in: Ab imo pectore. K sedmdesátinám Petra Rákose, Praha, UK ; 1995, s. 117-121
3

Úvod do teorie verše

Kolár, Robert; Plecháč, Petr; Říha, Jakub Praha 2013
4

Přízvukový rytmus v třístopých trochejích a jambech

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 47, č. 5, 1999, s. 456-460
5

Prozodické základy novodobého českého verše

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 52, č. 6, 2004, s. 751-773
6

Kapitoly o českém verši

Červenka, Miroslav K vyd. připrav. Sgallová, Květa Praha 2006
7

Symmetry and asymmetry in a Russian folk song

Worth, Dean S., in: Slavia, 64, č. 1-2, 1995, s. 201-206
8

Wers i czas

Červenka, Miroslav, in: Pamiętnik literacki (Warszawa), 86, č. 4, 1995, s. 93-98
9

Poznámka o verši sousedského dramatu

Matějec, Tomáš, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 289-294
10

Staroslavjanskij stich i jego grečeskije obrazcy

Hauptová, Zoe, in: Byzantinoslavica, 60, č. 2, 1999, s. 485-494