Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2013CZ070737
AutorKolár, Robert; Plecháč, Petr; Říha, Jakub
Titel

Úvod do teorie verše

Ort/VerlagPraha: Tomáš - Akropolis
Jahr2013
Seiten159 s.
Sprachecze
ISBN978-80-7470-051-4
Klassifikation (CZ)Forma literárního díla a překladu. Otázky versologické
Klassifikation (EN)The form of literary works and translations. Poetics, prosody
Schlagwörterversologie; verš; prozódie; verš sylabický; verš časoměrný; verš tónický; verš sylabotónický; metrum; polymetrie; volný verš; rým; sémantika; strofy; hexametr; pentametr; blankvers; alexandrin; čeština; překlady
Schlagwörter (DE)Semantik; Tschechisch; Übersetzungen
ReviewTureček, Dalibor, Svět literatury 2014, 29 [24], č. 49, s. 278-280.; Darebný, Jan Bohemica litteraria 2014, 17, č. 2, s. 151-153.; Wiendl, Jan, Česká literatura 2015, 63, č. 2, s. 287-292.
AnmerkungTeorie verše (na pomezí literární vědy a lingvistiky): prozódie, rytmika, metrika, rým, strofika a jejich charakteristiky, verš a význam, problematika překladu verše, přehled o dějinách čes. verše; na základě teorií čes. strukturalismu a neostrukturalismu, rus. formalismu, amer. generativní metriky a franc. strofiky.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/70737
PURLCitation link