Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2006CZ076815
AutorČervenka, Miroslav
Titel

Šestero revolucí ve vývoji novočeského verše

ErschienenOtázky českého kánonu : Sborník příspěvků z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice: Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, Praha 28. 6.-3. 7. 2005. Sv. 1, Praha, ÚČL AV ČR 2006, s. 283-298
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Forma literárního díla a překladu. Otázky versologické
Klassifikation (EN)The form of literary works and translations. Poetics, prosody
Schlagwörterčeština; versologie; verš; vývoj; přízvuk; verš sylabický; verš časoměrný; prozódie; rytmus; verš sylabotónický; volný verš; rým; Dobrovský, Josef
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Entwicklung; Akzent (Betonung); Rhythmus
Anmerkung1. Přízvučný verš, 2. časomíra, 3. návrat k sylabismu národní písně, 4. sylabotónický verš (májovci), 5. a 6. český volný verš a rým ve volném verši
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/76815
PURLCitation link