Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach okazionalismy lieferte 85 Treffer
1

Aktualizace frazémů v současné češtině

Janovec, Ladislav, in: Współczesna komunikacja językowa : Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich, Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 2008, s. 55-63
2

Sněháňky

Konečná, Hana, in: Naše řeč, 83, č. 4, 2000, s. 222
3

Ke třem zdrojům lexikálních inovací. Na materiálu substantivních neologismů

Ziková, Markéta, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 50, č. A 49, 2001, s. 155-165
4

Najnowsze derywaty odnazewnicze (na materiale prasowym)

Bogdanowicz, Elżbieta, in: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky [MSpOn] : 4. česká onomastická konference 15.-17. září 2009, Ostrava. Sborník příspěvků, Ostrava, Praha, OU, ÚJČ ; 2010, s. 73-81.
5

Funkční rozpětí neologických zkratek v češtině

Rangelova, Albena; Tichá, Zdeňka, in: Problemi na neologijata v slavjanskite ezici, Sofija, Akad. Izd. "Prof. Marin Drinov" 2013, s. 163-182.
6

Do pytannja pro dyferenciaciju uzual'nych ta okazional'nych prykmetnykiv-kompozytiv

Rad'ko, Oksana H., in: Současné slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy. Lingvistická studia mladých vědců 3 : Sborník vědeckých prací účastníků vědeckého projektu Lingvistická studia mladých vědců, Olomouc, UP ; 2013, s. 29-32.
7

Když se Brno směje s Matějem

Kolman, Petr, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 28, č. 17, 2017, s. 10., 20.1.2017
8

Jen si tak zamerkelovat

Hruška, Blahoslav, in: Lidové noviny (Praha), 28, č. 186, 2015, s. 8., 11.8.2015
9

Sluníčkář

Nejedlý, Petr, in: Naše řeč, 100, č. 2, 2017, s. 109-111
10

Óda na mateřštinu

Seifert, Miroslav, in: Lidové noviny (Praha), 30, 211, 2017, s. 11, (11. 9.)