Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach okazionalismy lieferte 85 Treffer
41

Osoblyvosti semantyky indyvidual'no-avtors'kych leksyčnych novotvoriv poetiv "Praz'koji školy"

Prokopec, Viktorija P., in: Současné slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy. Lingvistická studia mladých vědců 3 : Sborník vědeckých prací účastníků vědeckého projektu Lingvistická studia mladých vědců, Olomouc, UP ; 2013, s. 27-29.
42

Neolohija ukrajins'kych poetiv-šistdesjatnykiv (substantyvni novotvory)

Vokal'čuk, Halyna M., in: Současné slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy. Lingvistická studia mladých vědců 3 : Sborník vědeckých prací účastníků vědeckého projektu Lingvistická studia mladých vědců, Olomouc, UP ; 2013, s. 97-102.
43

Osnovni tendenciji rozvytku avtors'kych leksyčnych novotvoriv Pavla Tyčyny rann'oji tvorčosti

Semenjuk, Ol'ha V., in: Současné slovanské jazyky a literatury: tradice a současnost. Lingvistická studia mladých vědců 5 : Sborník prací účastníků 2. mezinárodního semináře mladých slavistů (12.-14. 10. 2014, FF UP v Olomouci), Olomouc, UP ; 2014, s. 20-24.
44

Relativnost a parasystémovost - rysy vulgárního jazyka

Bílková, Kristýna, in: Studia Slavica, 19, č. 1, 2015, s. 163-169
45

Jazyk a spoločnosť: krátka "kariéra" niektorých slov a významov slov (príspevok k vymedzeniu pojmu efemérne slovo)

Buzássyová, Klára, in: Jazyk a jazykoveda v pohybe [JazPoh], Bratislava, Veda 2008, s. 245-255
46

Vývojové tendence v současné ruské a české slovotvorbě

Rudincová, Blažena, in: Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika), Brno, Sojnek-Galium 2015, s. 291-298
47

Kraťoučký vs. dlouhatánský: deminutiva a augmentativa v současné češtině

Patapava, Volha, in: Přednášky a besedy ze 49. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 49], Brno, MU ; 2016, s. 167-174
48

Kontaminacija frazeolohičnych odynyc' u tekstach ZMI. (na materiali čes'koji movy)

Derev'janko, Vira, in: Ucrainica 7 : Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 8. olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy, Olomouc 25.-27. 8. 2016, Olomouc, UP 2016, s. 39-46
49

Zakončení přídavných jmen na -ózní v současné češtině

Artemov, Andrej, in: Bohemistyka, 18, č. 1, 2018, s. 19-29
50

Vulgarismy v češtině

Bílková, Kristýna Ostrava 2014