Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach okazionalismy lieferte 85 Treffer
41

Filipika proti školometům (1)

Marvan, Jiří, in: Literární noviny (Praha), 4, č. 3, 1993, s. 14
42

K současnému zpracování krajových pověstí

Kvítková, Naděžda, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 257-260
43

Opál opalizuje, Silan silanizuje?

Rusínová, Zdenka, in: Čeština doma a ve světě, [1], č. 2, 1993, s. 89
44

Současné zpracování pohádek a pověstí z horní Hané

Kvítková, Naděžda, in: Sborník '98, Liberec, TU ; 1998, s. 105-110.
45

Slovotvorná charakteristika nových činitelských jmen pro pojmenování osob v bulharštině a češtině

Avramova, Cvetanka, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 175-181
46

Defrazeologické lexikální jednotky

Janovec, Ladislav, in: Varia 13 : Zborník materiálov z 13. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2006, s. 243-247
47

Neuzuální slovotvorba v západoslovanských jazycích

Buzássyová, Klára; Martincová, Olga, in: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich 1 : Słowotwórstwo/Nominacja, Opole, Uniw. Opolski 2003, s. 262-275
48

Ruský postfix -sja jako průsečík gramatických a lexikálních významů

Trösterová, Zdeňka, in: Opera Slavica, 13, č. 2, 2003, s. 11-19
49

Precedentni imena v slovotvotvorčij praktyci poetiv Rivnenščyny

Maksymčuk, Vitalij V., in: Rossica Olomucensia, 52, č. 2, 2013, s. 143-148
50

Traduttore, traditore, ili kovarstvo perevoda sovremennoj russkojazyčnoj prozy na češskij jazyk

Vychodilova, Zden'ka, in: Rossica Olomucensia, 53, č. 1, 2014, s. 25-32