Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach okazionalismy lieferte 85 Treffer
51

Po roce sněhánky přicházejí

Deyl, Daniel, in: Týden (Praha), 2004, 5.1.2004
52

Míchané nápoje

Nejedlý, Jan, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 8.9.2007
53

Ne, nikoli a hovno

Nejedlý, Jan, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 22.9.2007
54

Filipika proti školometům (1)

Marvan, Jiří, in: Literární noviny (Praha), 4, č. 3, 1993, s. 14
55

Vuláček na scestí

Nejedlý, Jan, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 2017, 30, č. 94, 2017, s. 3, (22. 4.)
56

Sandokan a Isidor

Kapsová, Lenka, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 2017, 30, č. 297, 2017, s. 3, (23. 12.)
57

Hospiník a hlodáček

Nejedlý, Jan, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 2017, 30, č. 210, 2017, s. 3, (9. 9.)
58

Zur Problematik der Modewörter im Deutschen

Vomáčková, Olga, in: Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce : Sborník příspěvků Brněnského sympozia germanistů a učitelů němčiny 2006, Brno, PF MU ; 2007, s. 215-220.
59

K jazykové tvořivosti v díle E. Hrycha Krhútská kronika

Kvítková, Naděžda, in: Sborník '97, Liberec, Technická univ. ; 1997, s. 103-109.
60

Co zatím ve slovnících nenajdete

Janečková, Marie, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 5-6, 1998-99, s. 117-123