Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dokumenty lieferte 30 Treffer
1

Stalo se v zemích Koruny české... 1

Petráčková, Věra, in: Bulletin ODS (Praha), 1, č. 5., 1992
2

Acta Unitatis Fratrum. Ediční projekt

Just, Jiří, in: Folia Historica Bohemica, 29, č. 2, 2014, s. 451-462
3

In theatralibus exercitiis unum fere quaeri popularem plausum towards the mechanisms of curbing theatrical practices at Jesuit schools in the early 18th century

Bobková-Valentová, Kateřina, in: Graecolatina Pragensia, 24, 2012, s. 147-158
4

Ugaritské náboženské texty. Kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové

Stehlík, Ondřej Praha 2003
5

Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava

Šustek, Vojtěch Praha 2012
6

Tradícia latinskej písomnosti v Košiciach a rozlúčka s latinčinou

Kömíves, Tibor; Šimon, František, in: Auriga, 59, č. 1, 2017, s. 62-68
7

Internetová edice směrnic pro agenturně operativní činnost a evidenci Státní bezpečnosti

Frolík, Jan, in: Sborník archivních prací, 61, č. 1, 2011, s. 380-387
8

Domluvíme se v Čechách česky? Terminologické problémy při zpracování speciálních druhů dokumentů

Celbová, Ludmila, in: Národní knihovna, 8, č. 5, 1997, s. 212-215
9

Příspěvek k dějinám české odborné terminologie netradičních druhů dokumentů

Vodičková, Hana, in: Archivní časopis, 59, č. 3, 2009, s. 201-240
10

Několik poznámek ke studii Hany Vodičkové: Příspěvek k dějinám odborné terminologie netradičních dokumentů

Kaňák, Bohdan, in: Archivní časopis, 59, č. 3, 2009, s. 281-283