Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ007455
AutorCelbová, Ludmila
Titel

Domluvíme se v Čechách česky? Terminologické problémy při zpracování speciálních druhů dokumentů

ErschienenNárodní knihovna, 8, č. 5, 1997, s. 212-215
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Terminologie společenských věd
Klassifikation (EN)Terminology of humanities
Schlagwörterterminologie; dokumenty; věda informační; čeština
Schlagwörter (DE)Terminologie; Tschechisch
AnmerkungZaměřeno zvláště na terminologii zvukových dokumentů ( hudebnina, zvukový záznam, videozáznam atp.). Pokus o odstranění nedorozumění a posunu ve významu, k nimž v české terminologii docházelo při překladu norem
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/7455
PURLCitation link