Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dokumenty lieferte 30 Treffer
11

Materiály k dějinám klínopisu na Univerzitě Karlově I: Jmenování Bedřicha Hrozného profesorem

Macešková, Hana, in: Chatreššar, 2002-03, 2003, s. 3-48
12

Sbírka českých a moravských měst na pomoc Nymburku v letech 1635-1636. Edice dokumentů

Ďurčanský, Marek, in: Sborník archivních prací, 65, č. 1, 2015, s. 150-174
13

Zpravodajství Jana Kozánka z Opavy z let 1845-1849. Edice dokumentů

K vyd. připrav. Fišer, Zdeněk Kojetín 1999
14

Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545. Pokus moravských stavů o revizi zemského zřízení. Historický úvod a edice

K vyd. připrav. Janiš, Dalibor Brno 2005
15

Moravští nekatolíci a Těšínsko v předtolerančním období

Al Saheb, Jan Český Těšín 2013
16

Skandinávské státy a velké evropské krize 1938-1939 ve světle československých diplomatických dokumentů

Dejmek, Jindřich, in: Sborník archivních prací, 61, č. 1, 2011, s. 207-379
17

Chebský lesní řád z roku 1379

Kubů, František, in: Historia docet : Sborník k poctě šedesátých narozenin prof. I. Hlaváčka, Praha, Historický ústav ; 1992, s. 209-221.
18

Cinišpán z Waldenfelsu a Günther na Orlíku. Dva nesprávně datované dokumenty ze sbírky Historica Třeboň

Sterneck, Tomáš, in: Jihočeský sborník historický, 79, 2010, s. 155-165
19

Edvard Beneš (diplomat na cestách). Depeše z padesáti zahraničních cest ministra Beneše 1919-1928

K vyd. připrav. Čechurová, Jana Praha 2000
20

Praha-Washington-Praha. Depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989

K vyd. připrav. Prečan, Vilém Praha 2004