Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dokumenty lieferte 30 Treffer
21

Prezident Beneš v letech 1935-1938. Studie a edice dokumentů

Ed. Vašek, Richard Praha 2008
22

Urkundenregesten zur Tätigkeit des Deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Bd. 10: Die Zeit Karls IV. 1372-1378

Bearb. von Rotter, Ekkehard Böhlau Verlag 2014
23

Josef Dobrovský a počátky historické kritiky v Čechách

Bláhová, Marie, in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 143-153.
24

Hubert Ripka: Záznamy o rozhovorech s Edvardem Benešem 1939-1944

Hubený, David; Nováčková, Helena; Šťovíček, Ivan, in: Sborník archivních prací, 62, č. 2, 2012, s. 409-490
25

Spisovnost a nespisovnost ve vzdělávacích dokumentech

Holasová, Táňa, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 366-369.
26

Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním

Edd. Hojda, Zdeněk Praha 2008
27

Historiografické práce B. Pitra, A. Habricha a G. Lefevra v archivu rajhradského kláštera

Pavelková, Jindra, in: Folia Historica Bohemica, 29, č. 2, 2014, s. 435-447
28

Malo invidiam quam misericordiam. Wybór pism i dokumentów dotyczączych Leopolda Jana Szersznika

Wyd. Spyra, Janusz Cieszyn 2014
29

Supplementive clauses in resolution

Dontcheva-Navratilova, Olga, in: Theory and Practice in English Studies. Vol. 3 : Proceedings from the 8th Conference of English, American and Canadian Studies (Linguistics, Methodology and Translation), Brno, MU ; 2005, s. 43-52
30

Deutsch-russischer Sprachkontakt in Vertragsurkunden Nordwestrusslands

Koškins, Igors, in: Germanoslavica, 21, č. 1-2, 2010, s. 229-235