Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000412
AutorBánoková, Zuzana
Titel

Onomastikon severočeských názvů piv od roku 1948 do roku 1990

ErschienenOnomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 205-215
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jiná jména (než osobní a zeměpisná)
Klassifikation (EN)Names other than personal and geographical
Schlagwörteronomastika; chrématonyma; čeština
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Chrematonyme; Tschechisch
AnmerkungVýtah z diplomové práce na PF v Ústí n. L
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/412
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1981 do roku 1990 włącznie / Przybytek, Rozalia
Motivace názvů současných českých piv / Tomanová, Michala
Soupis prací Stanislava Žaži od roku 1990
Kodyfikacja języka czeskiego po roku 1990 / Balowski, Mieczysław
Angličtina od A do Z. Kurz angličtiny / Kadlíková, Jana
K peripetiím vývoje názvů našeho státu a postojů k nim od roku 1918. Příspěvek k 80. výročí vzniku Československé republiky / Čižmárová, Libuše
Územní změny a změny názvů obcí a osad v Českých zemích od roku 1850 do současnosti ve světle právních norem / Mleziva, Štěpán