Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ001425
AutorKuba, Ludvík
Titel

Automobil a chrématonomastický průzkum

ErschienenOnomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 40-58
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jiná jména (než osobní a zeměpisná)
Klassifikation (EN)Names other than personal and geographical
Schlagwörteronomastika; chrématonyma; čeština
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Chrematonyme; Tschechisch
AnmerkungNázvy automobilů - typů, značek i ojedinělých vozů - od začátku historie automobilismu, jména výrobních závodů. Materiál z celého světa
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1425
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Loď jako chrématonomastický objekt / Kuba, Ludvík
Dobře vytuněný automobil / Štícha, František
Průzkum dovednosti / Hlavičková, Vlasta
Studentský průzkum zoonym na Bruntálsku / Krýza, Martin
Názvy kolejnicových dopravních prostředků na území Čech / Kuba, Ludvík
Namen von Fahrzeugen / Kuba, Ludvík
K některým problémům tvoření a užívání urbanonym na základě zkušeností ze severních Čech / Kuba, Ludvík