Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach aliterace lieferte 12 Treffer
1

Werkeln mit Wörtern. Einige Bemerkungen zu alliterierenden Überschriften in der Zeitschrift Der Spiegel

Zeman, Jaromír, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 18, č. R 9, 2004, s. 69-86
2

Winston S. Churchill's use of alliteration

Nosek, Jiří, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 323-336
3

Dvojjazyčnost jako různorození. Desátá planeta / L'Exorbitée Václava Jamka

Dufková, Vlasta, in: Literatura na hranici jazyků a kultur [LitHJK], Praha, Betis ; 2009, s. 161-170.
4

Úplný Shakespeare v překladu Martina Hilského

Stříbrný, Zdeněk, in: Svět literatury, 22, č. 46, 2012, s. 99-113
5

Emanuel Frynta: básník jazykového humoru a hravosti

Urbanová, Svatava, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 223-232.
6

Bogdan Trojak ve střetech s literární kritikou

Nemček, Jan, in: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza ; 2012, s. 225-241.
7

Caesar and Sobieski: a comparative study in iconicity

Dressler, Wolfgang U., in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, s. 17-20
8

Od Pompejí ke křížovkám

Zázvorka, Jiří, in: Instinkt (Praha), 2004, 22.12.2004
9

"Shromáždím hluboký ze slov svých hvozd...": k možnostem překladu anglické středověké poezie

Čermák, Jan, in: Translatologica Ostraviensia 2 [TransOst 2] : Sborník z konference "Den s překladem", Ostrava, FF OU ; 2007, s. 29-36
10

Jazyk, prozodie, poezie a reklama: Na zem sklouzla z nebe kouzla

Čmejrková, Světla, in: Přednášky z 44. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 44], Praha, UK ; 2001, s. 28-45