Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2001CZ023437
AutorČmejrková, Světla
Titel

Jazyk, prozodie, poezie a reklama: Na zem sklouzla z nebe kouzla

ErschienenPřednášky z 44. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 44], Praha, UK ; 2001, s. 28-45
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
The style of particular literary forms
Schlagwörterčeština; jazyk reklamy; poetika; prozódie; rým; rytmus; asonance; aliterace; metrum; hry jazykové; prostředky jazykové
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Werbesprache; Rhythmus; Alliteration (Stabreim); Sprachmittel
AnmerkungJazykové prostředky českých reklamních textů: rým, aliterace, hry se slovy, míšení kódu češtiny a angličtiny
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/23437
PURLCitation link