Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bečka, Josef Václav lieferte 10 Treffer
1

Sto let od narození Josefa Václava Bečky

Těšitelová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 54, č. 1, 2003-04, s. 41-42
2

Významné jubileum profesora J. V. Bečky

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 71, č. 5, 1988, s. 262-263
3

Za J. V. Bečkou

Staněk, Vladimír, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 1-2, 1992-93, s. 40-42
4

Za prof. J. V. Bečkou

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 3, č. 1, 1992-93, s. 11-12
5

Před sto lety se narodil Josef Václav Bečka

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 14, č. 1, 2003-04, s. 13-15
6

Zemřel prof. J. V. Bečka

bez autora, in: Sborník 1990-1991 Kruhu přátel českého jazyka, Praha, Klub Melantrich ; 1993, nestr s.
7

Stylistika

Krčmová, Marie, in: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky [KapDČJazB], Praha, Academia ; 2007, s. 296-335
8

Obrazy každodenní komunikace v textech současné české prózy. Názory na funkci prostředků z různých vrstev národního jazyka

Kolářová, Ivana, in: Literární věda na prahu 21. století, Opava, SlU ; 2000, s. 155-169.
9

Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorům

Sest. Gromová, Edita Ostrava 2003
10

Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů. 2., aktualiz. a rozš. vyd

Sest. Gromová, Edita Ostrava 2007