Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000396
AutorStaněk, Vladimír
Titel

Za J. V. Bečkou

ErschienenČeský jazyk a literatura, 43, č. 1-2, 1992-93, s. 40-42
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Personalia (jubilea, nekrology apod.)
Klassifikation (EN)Personal data (anniversaries and obituaries of linguists)
SchlagwörterBečka, Josef Václav; lingvisté; bohemisté; stylistika
Schlagwörter (DE)Linguisten; Bohemisten; Stilistik (Stilkunde, Stillehre)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/396
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Za prof. J. V. Bečkou / Zeman, Jiří
Za českým íránistou Dr. Jiřím Bečkou / J. M.
Za doc. J. Tláskalem / Housková, Anna
Za profesorem J. B. Michlem / Munzar, J.
Neologismy v díle Karla Čapka / Staněk, Vladimír
Okazionalismy v současné české publicistice / Staněk, Vladimír
České náslovné j / Šaur, Vladimír